Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Czy wiesz że?

Cena ciepła w Skarżysku-Kamiennej

Do pobrania:

 
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 11 czerwca 2022 r.
 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.45.2022.CW z dnia 27 maja 2022 r. zatwierdzona została zmiana taryfy ciepła dla Celsium Sp. z o.o.