Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Czy wiesz że?

Cena ciepła w Grójcu

Do pobrania:

 
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 maja 2020 r.
 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2020 r.

nr OKA-4210-71-2019-PS, zatwierdzona została zmiana

taryfy ciepła dla Celsium Sp. z o.o