Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Efektywność energetyczna

 

Celsium sp. z o. o. realizując obowiązek wynikający z ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716) art.5 ust. 6c oraz ustawy z dnia 20 maja 2016 r. - O efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz.468 i 868) przekazuje informacje dotyczące podjętych w 2020r. działań służących poprawie efektywności energetycznej.

Zielona energia dla Starachowic

 

Uruchomiliśmy program "Zielona energia dla Starachowic". W ramach tego programu skupiamy się na prowadzeniu działań w trzech obszarach: dbamy o czyste powietrze, poprawiamy jakość strefy przemysłowej oraz wspólnie tworzymy ekologiczne Starachowice. 

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców ciepła

 

Celsium Sp. z o.o. realizując obowiązek zawarty w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007 nr 16 poz.92) przekazuje informacje dotyczące posiadanych systemów ciepłowniczych. 

Całoroczne Ciepło

 

Nasze ciepło jest najlepszym sposobem ogrzewania domów, mieszkań i firm. Wykorzystujemy automatykę pogodową, dzięki której ilość dostarczanego ciepła jest dostosowana do temperatury zewnętrznej. Centralne wytwarzanie ciepła jest obecnie najtańszą metodą ogrzewania. Zapewniamy pomoc w zakresie optymalnego korzystania z ciepła oraz opiekę specjalistów.

Ekologiczne Ogrzewanie

 

Ciepło sieciowe to dbałość o środowisko. Wytwarzamy i przesyłamy ciepło w zgodzie z naturą przy zastosowaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii. Wykorzystanie współczesnych rozwiązań pozwala zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz zlikwidować źródła tzw. niskiej emisji.

Bezpieczna Ciepła Woda

 

Nasz produkt jest bezpieczny, komfortowy i bezobsługowy. Ciepłą wodę dostarczamy za pomocą wewnętrznej instalacji bezpośrednio do łazienki i kuchni. Dzięki centralnemu wytwarzaniu i węzłom cieplnym nie musimy stosować miejscowych podgrzewaczy. Szczególnie niebezpieczne są piecyki gazowe, które grożą zatruciem tlenkiem węgla oraz wybuchem. Podgrzewacz w mieszkaniu zajmuje miejsce, wymaga eksploatacji i bywa awaryjny. Ciepła woda z sieci miejskiej płynie natychmiast o stałej temperaturze, a klient ma zapewnioną obsługę przez całą dobę.

Czad w statystykach zatruć zajmuje 3 miejsce po zatruciach lekami i alkoholem