Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Historia

24.06.2014r.zmiana nazwy spółki z Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. na Celsium Sp. z o.o.

06.12.2013r.zmiana struktury udziałów - Grupa E.ON Edis - 87,83% Skarżysko-Kamienna - 12,17%

03.09.2012r.przystąpienie do programu Ciepło Systemowe

28.10.2010r.zwiększenie udziałów EPS Polska Holding Sp. z o.o. do 63,85%

21.05.2010r.zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa- system ciepłowniczy miasta Sokółka i Drzewica

30.03.2010r.zakup przedsiębiorstwa PEC Bugaj Sp. z o.o. w Starachowicach

23.10.2008r.przeniesienie udziałów MVV Polska Sp. z o.o. do Grupy E.ON Edis

08.06.2005r.podpisanie umowy dzierżawy systemu ciepłowniczego miasta Grójec

28.09.2000r.przystąpienie do spółki nowego udziałowca MVV Polska Sp. z o.o.

01.05.1992r.utworzenie spółki pod nazwą Energetyka Cieplna miasta Skarżysko- Kamienna Sp. z o.o.

01.07.1976r.przejęcie ZEC w Skarżysku-Kamiennej przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach.

01.04.1974r.utworzenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Skarżysku-Kamiennej na bazie wydzielonego majątku Zakładu Cieplnego będącego w strukturze Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Skarżysku- Kamiennej