Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Informacja

Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, wysokosprawnej kogeneracji oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do niżej wymienionych sieci w 2021 roku wyniósł:

  • Skarżysko-Kamienna: 23,3 %
  • Starachowice: 41,1 %
  • Sokółka: 44,6 %
  • Grójec: 33,4 %
  • Drzewica: 0 %