Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Czy wiesz że?

Cena ciepła w Sokółce

 

Do pobrania:

  
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 23 października 2019 r.
 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 marca 2019 r.nr OKA-4210-46-2019-KTW, zatwierdzona została zmiana

taryfy ciepła dla Celsium Sp. z o.o.

Taryfa dla ciepła MPEC Sokółka