Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Czy wiesz że?

 

Do pobrania:

    
Taryfa dla ciepła
 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.79.2022.KTW
​z dnia 30 listopada 2022 r. zatwierdzona została zmiana taryfy ciepła dla Celsium Sp. z o.o.

Taryfa dla ciepła MPEC Sokółka
 
Cennik ciepła z rekompensatą Celsium od 15.12.2022 r.
 
Maksymalne ceny i stawki opłat obowiązujące od 01.03.2023 r. zgodnie z Informacją Prezesa URE