Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Czy wiesz że?

Cena ciepła w Drzewicy

Do pobrania:

 
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 3 lutego 2022 r.
 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.111.2021.CW z dnia 19 stycznia 2022 r. zatwierdzona została zmiana taryfy ciepła dla Celsium Sp. z o.o