Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Czy wiesz że?

Cena ciepła w Drzewicy

Do pobrania:

 
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 15 sierpnia 2018 r.
 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2018 r.

nr OKA-4210-22-2017-291-XIV-CW, zatwierdzona została zmiana

taryfy ciepła dla Celsium Sp. z o.o.