Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przyłączenie do sieci cieplnej

Rozpoczynając budowę budynku mieszkalnego, z lokalami użytkowymi zakładu przemysłowego lub jakiegokolwiek obiektu wielkopowierzchniowego staniecie Państwo przed decyzją wyboru sposobu ogrzewania oraz sposobu wytwarzania ciepłej wody użytkowej . Mając na uwadze wysoki koszt i duże uciążliwości związane z obsługą i utrzymaniem własnej kotłowni zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Podłączenie do naszej sieci ciepłowniczej to tylko trzy etapy.

 • Kontakt z Biurem Obsługi Odbiorców, którego pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
  W celu uzyskania informacji na temat technicznych możliwości przyłączenia obiektu do sieci zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie załączonych dokumentów i przesłanie ich na nasz adres korespondencyjny lub mailowy.
 • Określenie warunków technicznych (ważne dwa lata)
  Zebrane przez naszych pracowników wszystkie niezbędne informacje będą stanowiły podstawę do wydania warunków technicznych przyłącza oraz przygotowanie propozycji współpracy i oszacowanie wstępnych kosztów inwestycji.
 • Zawarcie umowy przyłączeniowej i dostawa ciepła do obiektu.
  Podpisanie umowy przyłączeniowej rozpoczyna jednocześnie realizację procesu inwestycyjnego.
  Po jego zakończeniu zawarta zostanie umowa na dostawę ciepła, która regulować będzie wzajemne zobowiązania dotyczące dostawy energii cieplnej do Państwa budynku w oparciu o taryfę.
  Umowa przyłączeniowa musi być zawarta minimum 6 miesięcy przed planowanym terminem odbioru ciepła.
   

Wymiennik ciepła grzewczego i ciepłej wody użytkowej

 

 • Jesteś już odbiorcą ciepła grzewczego i chciałbyś rozbudować instalację o centralną ciepłą wodę,
 • Posiadasz i eksploatujesz węzeł cieplny i chciałbyś pozbyć się problemów związanych z jego eksploatacją,

Skorzystaj z naszej oferty!

 

To my dobierzemy dla ciebie odpowiedni węzeł cieplny. Zakupimy go, zajmiemy się jego eksploatacją, zgłosimy odpowiednie urządzenia ciśnieniowe do UDT. Zasilimy go z oddzielnego linii zasilającej na której to my będziemy zakupywać energię elektryczną na potrzeby tego węzła.

 

Uzgodnienia dokumentacji

W celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji technicznej należy dostarczyć do sekretariatu spółki następujących dokumentów:

 • Pisemne zlecenie określające przedmiot uzgodnienia podpisane przez Inwestora lub osobę przez niego upoważnioną.
 • Oryginał pełnomocnictwa (jeżeli jest niezbędny).
 • 2 egzemplarze Projektu Budowlanego

Termin wydania uzgodnienia: do 14 dni (w sprawach bardzo skomplikowanych do 30 dni).

 

Informacje o wstępnych możliwościach technicznych przyłączenia Państwa budynku i doboru odpowiedniego węzła cieplnego udzieli nasz projektant:

 

Cezary Trochimiuk

Tel. 41 252 89 80 wew. 223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

    
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.doc
 
Wniosek o zapewnienie dostawy ciepła.doc
 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.pdf
 
Wniosek o zapewnienie dostawy ciepła.pdf