Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

82. Przetarg na wykonanie projektu budowlanego elektrociepłowni w Drzewicach

Celsium Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: "Projekt budowlany elektrociepłowni w Drzewicach"

Oferty składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 18.05.2021 r. do godziny 11.00.

Szczegóły w załączonych dokumentach.

        
SIWZ
 

Mapka
 

Formularz oferty
 

Wzór umowy
 

Odpowiedzi na pytania oferenta Rosteam-Projekt
 

Odpowiedzi na pytania oferenta Promat Sp. z o.o.
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 

Warunki przyłączenia do sieci gazowej