Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

47. Dostawa i montaż separatora magnetycznego na przenośniku zgrzebłowym transportującym biomasę w ciepłowni przy ul. Bugaj w Starachowicach.

BIEŻĄCY-2020-04-27

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p.n.: ,,Dostawa i montaż separatora magnetycznego na przenośniku zgrzebłowym transportującym biomasę w ciepłowni  przy ul. Bugaj w Starachowicach".

46. Dostawa 2 węzłów ciepłowniczych do budynków w Skarżysku-Kamiennej oraz Drzewicy

BIEŻĄCY-2020-03-25

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p.n.: ,,Dostawa 2 węzłów ciepłowniczych do budynków w Skarżysku-Kamiennej oraz Drzewicy’’

45. Dostawa węzła cieplnego jednofunkcyjnego c.o. (wiszącego) do ciepłowni przy ul. Braci Kobylańskich w Drzewicy.

BIEŻĄCY-2020-03-24

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa węzła cieplnego jednofunkcyjnego c.o. (wiszącego) do ciepłowni przy ul. Braci Kobylańskich w Drzewicy''.

44. Wykonanie powłoki antykorozyjnej oraz zabezpieczenie malarskie metalowych elementów osłon rurociągów ciepłowniczych i konstrukcji wsporczej znajdujących się w Starachowicach na terenie firmy MAN

BIEŻĄCY-2020-03-11

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na zadanie pn: ,,Wykonanie powłoki antykorozyjnej oraz zabezpieczenie malarskie metalowych elementów osłon rurociągów ciepłowniczych i konstrukcji wsporczej znajdujących się w Starachowicach na terenie firmy MAN''.

19.03.2020r. dołączono plik do pobrania "Zmiana SIWZ 1"

24.04.2020r. dołączono plik do pobrania "Zmiana SIWZ 2"

 

43. Dostawa i montaż kosza węglowego (wariant szt. 1 lub szt. 2) do rusztu RŁ 2045 kotła WR 5-022

BIEŻĄCY-2020-03-05

Celsium Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę i montaż kosza węglowego (wariant szt. 1 lub szt. 2) do rusztu RŁ 2045 kotła WR 5-022 zainstalowanych w ciepłowni miejskiej Grójec, ul. Sportowa 3.

42. Zapytanie ofertowe na Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Grójcu

ROZSTRZYGNIĘTY-2020-03-12

Do realizacji zadania została wybrana firma SQUAD Sp. z o.o.

41. Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynku wielorodzinnym w Grójcu

2020-02-18

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż wewnętrznych instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 5-cio kondygnacyjnym z garażem podziemnym, zlokalizowanym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego, dz. nr ew. 1784/2.

40. Dostawa 15 węzłów ciepłowniczych do budynków w Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach oraz Grójcu’’

BIEŻĄCY-2020-01-30 ze zmianami z dn. 2020-02-13

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p.n.: ,,Dostawa 15 węzłów ciepłowniczych do budynków w Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach oraz Grójcu’’

03.02.2020r. dołączono plik do pobrania "Zmiana  SIWZ 1 + załącznik"

13.02.2020r. dołączono plik do pobrania "Zmiana SIWZ 2"

13.02.2020r. dołączono plik do pobrania "Zmiana SIWZ 3"

39. Dostawa 263 sztuk wodomierzy do wody ciepłej z nadajnikiem impulsowym produkcji Apator Powogaz.

ROZSTRZYGNIĘTO-2020-02-17

Do realizacji zadania została wybrana firma: Aquamet Sp. z o.o.

38. Dostawa elementów skrzyń podmuchowych kotła nr 2 WR-25 w Skarżysku-Kamienna

BIEŻĄCY-2019-12-06

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na dostawę  elementów skrzyń podmuchowych kotła nr 2 WR-25 w Skarżysku-Kamienna.

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›