Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

145. Dostawa dwóch kurków preizolowanych wraz z montażem

ROZSTRZYGNIĘTY-30-05-2023

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Dostawa dwóch kurków preizolowanych DN 150/250 wraz z ich montażem na sieci ciepłowniczej w rej. Ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej

Szczegóły w załączonych plikach

144. Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Chojnicach

Rozstrzygnięty 2023-08-16

Celsium serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnicach

Szczegóły w załączonych plikach

143. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego w Grójcu, przy ul. Jana Pawła II

ROZSTRZYGNIĘTY-09-05-2023

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego w Grójcu, przy ul. Jana Pawła II

Szczegóły w załączonym pliku

142. Zakup, dostawa i montaż stacji uzdatniania wody

ROZSTRZYGNIĘTY-09-05-2023

Celsium Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Zakup, dostawa i montaż stacji uzdatniania wody dla ciepłowni w Starachowicach przy ul. ul. Bugaj 45

Szczegóły w załączonym pliku

141. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kominów

ROZSTRZYGNIĘTY-14-04-2023

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kominów

Szczegóły w załączonym pliku

140. Wymiana trzonów komina ciepłowni w Starachowicach

ROZSTRZYGNIĘTY-14-04-2023

Celsium Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Wymiana trzonów komina ciepłowni w Starachowicach

Szczegóły w załączonym pliku

139. Dostawa i montaż 3 zsypów węgla w ciepłowni w Grójcu

ROZSTRZYGNIĘTY-26-05-2023

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Dostawa i montaż lejów zsypowych w ciepłowni w Grójcu

Szczegóły w załączonym pliku

138. Dostawa i montaż 3 zsypów węgla w ciepłowni w Grójcu

Unieważniony 30.03.2023 r.

UWAGA: Przetarg unieważniony

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Dostawa i montaż lejów zsypowych w ciepłowni w Grójcu

Szczegóły w załączonym pliku.

137. Wymiana kanałów spalinowych w ciepłowni w Grójcu przy ul. Sportowej 3

ROZSTRZYGNIĘTY-15-05-2023

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Wymiana kanałów spalinowych w ciepłowni w Grójcu

Szczegóły w załączonym pliku.

136. Budowa przyłącza do celów przeciwpożarowych ciepłowni La Monte'a w Skarżysku-Kamiennej

Unieważniony 05.05.2023 r.

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Budowa przyłącza do celów przeciwpożarowych ciepłowni La Monte'a w Skarżysk-Kamiennej

Szczegóły w załączonym pliku.

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›