Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

99. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza dz. nr 18, w Skarżysku - Kamiennej

BIEŻĄCY-14-09-2021

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na realizację zadania p.n: "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza, dz. Nr 18, w Skarżysku - Kamiennej"

Pliki do pobrania

        
SIWZ
 
Zał. nr 1 - Formularz oferty
 
Zał. nr 2 - Wzór umowy
 
Zał. nr 3 - Opis techniczny
 
Zał. nr 4.1 - Rys. nr 1.1
 

​Rys. nr 1.1 - Plan sytuacyjny odc. A-E

Zał. nr 4.2 - Rys. 1.2
 

​Rys. nr 1.2 - Plan sytuacyjny odc. E-H

Zał. nr 5.1 - Rys. 2.1
 

​Rys. nr 2.1 - Schemat montażowy przyłącza - odc. A-F

Zał. nr 5.2 - Rys. 2.2
 

​Rys. nr 2.2 - Schemat montażowy przyłącza - odc. F-H