Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

97. Budowa przyłącza ciepłowniczego do hali „Nowy Manhattan” w Skarżysku - Kamiennej

BIEŻĄCY-2021-08-13

Celsium Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do hali „Nowy Manhattan” w Skarżysku - Kamiennej

        
SIWZ
 
Opis techniczny
 
Rysunek 1
 
Rysunek 2
 
Rysunek 3
 
Rysunek 4
 
Wzór umowy
 
Formularz oferty