Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

96. Dostawa wraz z montażem węzła jednofunkcyjnegow Grójcu przy ul. Piłsudskiego 59a

BIEŻĄCY-22-07-2021

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na realizację zadania p.n: "Dostawa węzła ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego w Grójcu przy ul. Piłsudskiego 59a wraz z montażem i uruchomieniem"

     
SIWZ wezel Pilsuds 59a
 
Zal nr 1- schemat w.j. co
 
Zal nr 2- rzut pom. 59a
 
Zal 3_ Formularz oferty 59a
 
Zal 4_Wzor umowy 59a