Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

58. Wykonanie prac remontowych komina stalowego na terenie ciepłowni w Drzewicy

ROZSTRZYGNIĘTY-2020-09-07

Do realizacji została wybrana firma: KominProfil Agnieszka Chojnacka-Gajdzik.

PLIK DO POBRANIA

 
ZAPYTANIE OFERTOWE