Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

156. Dostawa kurków preizolowanych DN125/225 – 2 szt. oraz DN50/125 – 1 szt. wraz z ich montażem na sieci ciepłowniczej w Drzewicy w rejonie ul. Stawowej

Rozstrzygnięty-2023-08-10

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Dostawa kurków preizolowanych DN125/225 – 2 szt. oraz DN50/125 – 1 szt.  wraz z ich montażem na sieci ciepłowniczej w Drzewicy w rejonie ul. Stawowej

Szczegóły w załączonych plikach

Pliki do pobrania

     
SIWZ
 

Wzór umowy
 

Formularz oferty
 

Rys nr 1
 

Rys nr 2