Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

155. Dostawa 3 węzłów ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych w Skarżysku – Kamiennej wraz z ich montażem i uruchomieniem

Rozstrzygnięty-2023-08-10

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Dostawa 3 węzłów ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych w Skarżysku – Kamiennej wraz z ich montażem i uruchomieniem

Szczegóły w załączonych plikach

Pliki do pobrania

         
SIWZ
 

Zał. nr 1 Formularz oferty
 

Zał. nr 2 Wzór Umowy
 

Zał. nr 3 Schemat węzła jednofunk. c.o.
 

Zał. nr 4 Schemat węzła dwufunk. c.o. c.w.u.
 

Zał. nr 5 Schemat węzła jednofunk. c.w.u.
 

Zał. nr 6 Rzut pomieszczenia Konopnicka 16
 

Zał. nr 7 Rzut pomieszczenia Konopnicka dz. 78/2
 

Zał. nr 8 Rzut pomieszczenia Paryska 225