Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

150. Dostawa elementów hydraulicznych oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA)

UNIEWAŻNIONY-2018-11-03

PLIKI DO POBRANIA

     
Zapytanie ofertowe
 
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy cz. 2
 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta