Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

145. Dostawa dwóch kurków preizolowanych wraz z montażem

Bieżący-2023-05-15

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Dostawa dwóch kurków preizolowanych DN 150/250 wraz z ich montażem na sieci ciepłowniczej w rej. Ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej

Szczegóły w załączonych plikach

Pliki do pobrania

     
SIWZ
 

Wzór umowy
 

Formularz oferty
 

Rysunek nr 1
 

Rysunek nr 2