Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

147. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bieżący-2023-05-24

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnicach

Szczegóły w załączonych plikach

Pliki do pobrania

    
SIWZ
 

Formularz ofertowy
 

Wzór umowy
 

Odpowiedzi na pytania 29.05.2023 r.