Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

142. Zakup, dostawa i montaż stacji uzdatniania wody

Bieżący-2023-04-11

Celsium Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Zakup, dostawa i montaż stacji uzdatniania wody dla ciepłowni w Starachowicach przy ul. ul. Bugaj 45

Szczegóły w załączonym pliku

Pliki do pobrania

    
SIWZ
 

Wzór umowy
 

Formularz oferty
 

Oświadczenie o wizji lokalnej