Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

132. Dostawa hełmów ochronnych.

Bieżący-08-12-2022 r.

Celsium Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę hełmów ochronnych dla pracowników.

Szczegóły w załączonym pliku.

 
Zapytanie ofertowe