Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

120. Demontaż i montaż trzonów kominowych na terenie ciepłowni przy ul. Bugaj 45 w Starachowicach

BIEŻĄCY-12-07-2022

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p.n.: ,,Demontaż trzonów komina: H1=15,0 m, H2=15,0 m, H3=72,0 m, D=1700 mm oraz montaż nowego trzonu H=60,0 m, D=1420 mm, z wykorzystaniem istniejących fundamentów i wieży kratownicowej".

UWAGA! Zgodnie z pkt. XIV. ust. 1 SIWZ, postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

Pliki do pobrania

           
SIWZ
 
Formularz oferty
 
Wzór Umowy
 
Opis demontażu
 
Rys. 01 - PZT - demontaż
 
Rys. 02 - Stan istniejący - demontaż
 
Opis montażu
 
Rys. 01 - PZT - montaż
 
Rys. 02 - Stan projektowany - wizualizacja - montaż
 
Rys. 03 - Stan projektowany - Rysunek ogólny - montaż
 
Rys. 04 - Stan projektowany - Komin - montaż