Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

103. Inżynier kontraktu

BIEŻĄCY- 2021-11-10

Celsium serwis zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn.: "Budowa źródla kogeneracyjnego w Chojnicach"

Szczegóły w załączonych dokumentach

    
SIWZ
 

Formularz oferty
 

Wzór umowy
 

Odpowiedzi na pytania Oferenta