Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

103. Inżynier kontraktu - Uwaga: postępowanie unieważnione

BIEŻĄCY- 2021-11-10

Celsium serwis zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn.: "Budowa źródla kogeneracyjnego w Chojnicach"

Szczegóły w załączonych dokumentach

UWAGA: Zgodnie z pkt. X ust. 5 SIWZ, postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

    
SIWZ
 

Formularz oferty
 

Wzór umowy
 

Odpowiedzi na pytania Oferenta