Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

99. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza dz. nr 18, w Skarżysku - Kamiennej

BIEŻĄCY-14-09-2021

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na realizację zadania p.n: "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza, dz. Nr 18, w Skarżysku - Kamiennej"

98. Wykonanie prac remontowych na kominie zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 100 w Skarżysku-Kamiennej

BIEŻĄCY-03-09-2021

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p.n.: ,,Wykonanie prac remontowych komina K2 o wysokości H=45,0 m, zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 100 w Skarżysku-Kamiennej".

97. Budowa przyłącza ciepłowniczego do hali „Nowy Manhattan” w Skarżysku - Kamiennej

BIEŻĄCY-2021-08-13

Celsium Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do hali „Nowy Manhattan” w Skarżysku - Kamiennej

96. Dostawa wraz z montażem węzła jednofunkcyjnegow Grójcu przy ul. Piłsudskiego 59a

BIEŻĄCY-22-07-2021

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na realizację zadania p.n: "Dostawa węzła ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego w Grójcu przy ul. Piłsudskiego 59a wraz z montażem i uruchomieniem"

95. Przetarg na wykonanie przebudowy części budynku kotłowni w Grójcu przy ul. Sportowej 3

Celsium Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: "Przebudowa części budynku kotłowni w Grójcu przy ul. Sportowej 3"

94. Wykonanie częściowej wymiany i remontów infrastruktury bocznicy kolejowej

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p.n.: "Wykonanie częściowej wymiany i remontów infrastruktury bocznicy kolejowej".

93. Dostawa 4 węzłów ciepłowniczych do budynków w Skarżysku - Kamiennej wraz z ich montażem i uruchomieniem

BIEŻĄCY-25-06-2021

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 ogłasza przetarg na wykonanie zadania p.n.: "Dostawa 4 węzłów ciepłowniczych do budynków w Skarżysku - Kamiennej wraz z ich montażem i uruchomieniem".

92. Wykonanie wewnętrznej instalacji czynnika grzewczego w budynku nr 1 SMK przy ul. Tysiąclecia w Skarżysku - Kamiennej

BIEŻĄCY-23-06-2021

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 ogłasza przetarg na wykonanie zadania p.n.: "Wykonanie wewnętrznej instalacji czynnika grzewczego od węzła ciepłowniczego do lokalowych stacji dystrybucyjnych ciepła w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 Spółdzielni Mieszkaniowej Kazimierz przy ul. Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej".

91. Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności przysługujące Celsium Sp. z o.o. wobec SM

2021-06-21

Spółka ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności przysługujących Celsium Sp.o.o. wobec Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej z tytułu dostaw ciepła, zgodnie z załączoną dokumentacją

90. Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności przysługujące Celsium Sp. z o.o. wobec SM

2021-06-21

Spółka ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności przysługujących Celsium Sp. z o.o.  wobec Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej z tytułu dostaw ciepła, zgodnie z załączoną dokumentacją

 1 2 3 >  Last ›