Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

17. Przyłącze cieplne do budynku MAN Bus Sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego w Starachowicach

BIEŻĄCY-2019-06-05

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 ogłasza przetarg na wykonanie zadania p.n.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do remontowanego budynku hali produkcyjno-magazynowej oraz budynków biurowo-socjalnych MAN Bus Sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego w Starachowicach’’.

16.Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych wraz z wykonaniem prac budowlanych w pomieszczeniach węzłów w Skarżysku- Kamiennej, Starachowicach, Sokółce oraz Grójcu

BIEŻĄCY-2019-05-30

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 ogłasza przetarg na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych wraz z wykonaniem prac budowlanych w pomieszczeniach węzłów w Skarżysku- Kamiennej, Starachowicach, Sokółce oraz Grójcu’’.

15. Projekt i budowa niskoparametrowej kotłowni gazowej przy ul. Sienkiewicza w Grójcu

BIEŻĄCY-2019-05-24

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 ogłasza przetarg na wykonanie zadania p.n.: "Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni gazowej niskoparametrowej o docelowej mocy około 1000kW pracującej na potrzeby c.o. i c.w.u. nowobudowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sienkiewicza w Grójcu".

14.Wykonanie okresowego rocznego oraz pięcioletniego przeglądu technicznego obiektów budowlanych

BIEŻĄCY-2019-05-22

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 ogłasza przetarg na wykonanie zadania p.n.: "Wykonanie okresowego rocznego oraz pięcioletniego przeglądu technicznego obiektów budowlanych".

13. Dostawa i montaż przemiennika częstotliwości dla pompy obiegowej układu hydrauliki ciepłowni w Grójcu przy ul. Sportowej 3.

BIEŻĄCY-2019-05-16

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 ogłasza przetarg na wykonanie zadania p.n.: "Dostawa i montaż przemiennika częstotliwości dla pompy obiegowej układu hydrauliki ciepłowni w Grójcu przy ul. Sportowej 3".

12. Wykonanie systemu sygnalizacji p.poż w budynkach ciepłowni w Skarżysku-Kaminnej przy ul. 11 Listopada 7

UNIEWAŻNIONY - 11.06.2019

11. Modernizacja bunkra węglowego kotła WR-25, nr 2 na Centralnej Ciepłowni w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7

BIEŻĄCY-2019-05-08

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na: ,,Modernizacja bunkra węglowego kotła WR-25, nr 2 na Centralnej Ciepłowni w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 ‘’

10.Wymiana taśmy przenośnika węgla zlokalizowanego na Ciepłowni La Monte’a w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niepodległości

ROZTRZYGNIĘTO-2019-05-22

Do realizacji zadania została wybrana firma: Labor SWTP Investment Sp. z o.o. Sp. k.

9. Dostawa 45 sztuk wodomierzy do wody ciepłej z nadajnikiem impulsowym.

ROZSTRZYGNIĘTO-2019-04-23

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na: " Dostawę 45 sztuk wodomierzy do wody ciepłej z nadajnikiem impulsowym".

8. Wykonanie ekspertyzy technicznej kominów w Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach i Drzewicy

ROZTRZYGNIĘTO-2019-05-17

Do realizacji zadania została wybrana firma: „Komin-Rembud” Agnieszka Gajdzik.

 1 2 3 >  Last ›