Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

147. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bieżący-2023-05-24

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnicach

Szczegóły w załączonych plikach

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów budowl

Bieżący-2023-05-18

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Ekspertyza stanu technicznego obiektów budowlanych należących do Grupy Celsium

Szczegóły w załączonym pliku

145. Dostawa dwóch kurków preizolowanych wraz z montażem

Bieżący-2023-05-15

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Dostawa dwóch kurków preizolowanych DN 150/250 wraz z ich montażem na sieci ciepłowniczej w rej. Ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej

Szczegóły w załączonych plikach

144. Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Chojnicach

Bieżący-2023-05-10

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnicach

Szczegóły w załączonych plikach

143. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego w Grójcu, przy ul. Jana Pawła II

Bieżący-2023-04-28

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego w Grójcu, przy ul. Jana Pawła II

Szczegóły w załączonym pliku

142. Zakup, dostawa i montaż stacji uzdatniania wody

Bieżący-2023-04-11

Celsium Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Zakup, dostawa i montaż stacji uzdatniania wody dla ciepłowni w Starachowicach przy ul. ul. Bugaj 45

Szczegóły w załączonym pliku

141. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kominów

Bieżący-2023-03-31

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kominów

Szczegóły w załączonym pliku

140. Wymiana trzonów komina ciepłowni w Starachowicach

Bieżący-2023-03-31

Celsium Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Wymiana trzonów komina ciepłowni w Starachowicach

Szczegóły w załączonym pliku

139. Dostawa i montaż 3 zsypów węgla w ciepłowni w Grójcu

Bieżący-2023-03-31

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Dostawa i montaż lejów zsypowych w ciepłowni w Grójcu

Szczegóły w załączonym pliku

138. Dostawa i montaż 3 zsypów węgla w ciepłowni w Grójcu

Unieważniony 30.03.2023 r.

UWAGA: Przetarg unieważniony

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Dostawa i montaż lejów zsypowych w ciepłowni w Grójcu

Szczegóły w załączonym pliku.

 1 2 3 >  Last ›