Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Bezpieczeństwo pierwszej klasy

 

Od sierpnia 2014 r. prowadziliśmy akcję „Bezpieczeństwo pierwszej klasy” w miastach, w których dostarczamy ciepło. Była to akcja edukacyjna przeznaczona dla pierwszaków, polegająca na spotkaniach z uczniami w formie prezentacji multimedialnej. Zajęcia były bardzo udane, a dzieci z dużym entuzjazmem przyjęły naszych pracowników oraz Komendanta Straży Miejskiej, chętnie też odpowiadały na zadawane pytania i zgadywanki dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.

W Skarżysku-Kamiennej akcją zostało objętych 460 uczniów klas pierwszych z 8 szkół podstawowych. Najwięcej jednak radości sprawiły pierwszakom otrzymane od Celsium prezenty w postaci szelek oraz chusteczek odblaskowych, dzięki którym teraz pierwszaki będą widoczne na drodze.

Szczegółowe informacje o akcji w miastach:

- Skarżysko-Kamienna

- Grójec

- Sokółka