Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Celsium

Spółka działa na rynku ciepłowniczym od 1974 r. Każdego dnia podejmujemy działania mające na celu przyłączenie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego. Dostarczamy ciepło do odbiorców indywidualnych oraz przemysłu i handlu w sposób, który umożliwia racjonalne jego użytkowanie. Prace związane z modernizacją i rozbudową systemu grzewczego służą temu, by kolejni odbiorcy mogli w pełni korzystać z przyjaznego środowiska systemu ciepłowniczego

Celsium to:

BEZPIECZEŃSTWO
 

Dostarczamy ciepło i ciepłą wodę Tobie, Twoje rodzinie
i pracownikom. Piecyki gazowe już nie są potrzebne

w zgodzie z naturą
 

Dostarczamy ciepło w zgodzie z naturą, likwidując żródła niskich 
emisji zanieczyszczeń, unoszących się do atmosfery

KOMFORT
 

Otrzymujesz ciepło przez cały rok, kiedy tylko zechcesz, 
bez Twojego udziału.

WIARYGODNOŚĆ
 

Dostarczamy jasną informację o miesięcznym / rocznym
rachunku, bez ukrytych kosztów!

Compliance podstawą zaufania
 

Jako spółka odpowiedzialna społecznie dbamy o to, aby nasze działania były nie tylko zgodne z prawem, ale także z zasadami uczciwego biznesu. Tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. W codziennej pracy kierujemy się zasadami ujętymi w obowiązującym w spółce Kodeksie Etycznym: plik do pobrania . http://celsium.pl/uploads/pdf/Kodeks-Etyczny.pdf

Jeśli posiadasz informacje o zachowaniu niezgodnym z Kodeksem Etycznym, możesz zgłosić je bezpośrednio do Compliance Officera / Pełnomocnika ds. Kodeksu Etycznego (compliance@eon-edisenergia.pl).

Jeśli chcesz zachować anonimowość, możesz zadzwonić na infolinię do zgłaszania wszelkiego rodzaju nadużyć i nieprawidłowości pod numerem 22 153 08 79. Możesz także dokonać zgłoszenia przez bezpieczną stronę internetową https://eon-wb.compliancesolutions.com/ Oba powyższe anonimowe kanały komunikacji koncernu E.ON, w skład którego wchodzą spółki grupy Celsium, są dostępne przez całą dobę, także w języku polskim.

Lokalizacje

Celsium Sp. z o.o. swą działalnością obejmuje regiony na terenie województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz podlaskiego. Spółka dostarcza konkurencyjne i przyjazne środowisku ciepło mieszkańcom Skarżyska Kamiennej, Starachowic, Grójca, Drzewicy i Sokółki.