Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

26-09-2016

MODERNIZACJA SIECI TRADYCYJNEJ MAGISTRALNEJ NA PREIZOLOWANĄ W ULICY SZYDŁOWIECKA I SPÓŁDZIELCZA OD KOMORY K-94 DO BUDYNKU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZA 83 W SKARŻYSKU-KAMIENNA"

o wartości 386.000,00 PLN
została zrealizowana w 2016 roku 
przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW