Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

26-09-2016

"LIKWIDACJA WĘZŁA GRUPOWEGO "KRASIŃSKIEGO" W SKARŻYSKU-KAMIENNA I ZASTĄPIENIE GO WĘZŁAMI INDYWIDUALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPLNEJ"

o wartości 245.800,00 PLN
została zrealizowana w 2016 roku 
przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW