Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

“MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA KOTŁÓW WR-10 NR 1 I 3 W SOKÓŁCE”

o wartości 870 000 zł został zrealizowany w roku 2015

przy dofinansowaniu z WFOŚIGW w Białymstoku