Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

16.01.2015

„MODERNIZACJA WEZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ „SAMOPOMOC” W GRÓJCU

DOFINANSOWANA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE,

W FORMIE POŻYCZKI, W KWOCIE 576.250,00 ZŁ”