Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

13.07.2015

„PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH, WĘZŁÓW CIEPLNYCH WRAZ Z ICH MONITORINGIEM I REGULACJĄ NA OSIEDLU SŁOWACKIEGO, ORKANA I GÓRNICZEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ”

o wartości 1.273.000,00 PLN

została zrealizowana w roku 2015

przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW