Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

13.07.2015

„WYMIANA MAGISTRALI CIEPLNEJ OD KOMORY K-74 DO K-67 PRZY SDH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ”

o wartości 370.000,00 zł

została zrealizowana w roku 2015

przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW