Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

12.10.2022

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłow ciepłowniczych i wewnęrznych instalacji odbiorczych w Grójcu”. 

 

 

BENEFICJENT DOFINANSOWANIA:

Celsium Sp. z o.o.

 

NAZWA ZADANIA:

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłow ciepłowniczych i wewnęrznych instalacji odbiorczych w Grójcu”. 

Przedsięwzięcie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 833 850,00 zł

 

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU: