Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

24.02.2022

„Rozbudowa węzłów ciepłowniczych o moduły ciepłej wody użytkowej wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w Skarżysku-Kamiennej” 

o wartości 352 550,00 PLN

została zrealizowana w roku 2022

przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW