Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

14.02.2022

Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów ciepłowniczych i wewnętrznych instalacji odbiorczych w Skarżysku-Kamiennej"

o wartości 986 142,00 PLN

została zrealizowana w roku 2022

przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW