Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

30.11.2020

 

"Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu"

BENEFICJENT PROJEKTU:

Celsium Sp. z o.o.

 

NAZWA ZADANIA:

„Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu”. 

Przedsięwzięcie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 2 480 466,67 zł

 

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU: