Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

25-11-2020

                                BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 20,25 kWp NA DACHU BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 66/8 PRZY UL. 11 LISTOPADA 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

o wartości 79.704,00 PLN
zostało zrealizowane w 2020 roku 
przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW w Kielcach