Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

13.07.2015

„MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA KOTŁA WR-5 I WR-7 NA CIEPŁOWNI LA-MONTEA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ”

o wartości 630.000,00 zł

została zrealizowana w roku 2015

przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW