Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

01.09.2014

"PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH, WĘZŁÓW CIEPLNYCH WRAZ Z ICH MONITORINGIEM I REGULACJĄ NA OSIEDLU PRZYDWORCOWA C I MONIUSZKI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ"

o wartości 1.098.698 PLN

została zrealizowanaprzy wsparciu finansowym

z WFOŚIGW wysokości 967.805 PLN