Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

2013-09-09

„WYKONANIE AUTOMATYKI I RECYRKULACJII SPALIN NA KOTLE WR-25 W STARACHOWICACH CELEM ZWIĘKSZENIA SPRAWNOSCI CIEPLNEJ”

o wartości 341.934,00 PLN

została zrealizowana w 2013 roku 
przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW
w wysokości 297.025,00 PLN