Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

30.04.2022

„Eliminacja emisji poprzez przyłączenie budynków wielorodzinnych do centralnej funkcji wody użytkowej w Skarżysku-Kamiennej” 

Przedsięwzięcie

12.10.2022

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłow ciepłowniczych i wewnęrznych instalacji odbiorczych w Grójcu”. 

Przedsięwzięcie

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza ciepłowniczego przy ul. Widok w Starachowicach” 

Przedsięwzięcie

24.02.2022

„Rozbudowa węzłów ciepłowniczych o moduły ciepłej wody użytkowej wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w Skarżysku-Kamiennej” 

Przedsięwzięcie

14.02.2022

Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów ciepłowniczych i wewnętrznych instalacji odbiorczych w Skarżysku-Kamiennej"

Przedsięwzięcie

31.01.2022r.

Przyłączenie hali targowej „Nowy Manhattan” do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzła ciepłowniczego w Skarżysku-Kamiennej.

Przedsięwzięcie

30.11.2020

 

"Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu"

Przedsięwzięcie

25-11-2020

                                BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 20,25 kWp NA DACHU BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 66/8 PRZY UL. 11 LISTOPADA 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Przedsięwzięcie

25.01.2019

 

"Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu"

Przedsięwzięcie

26-07-2018

ZMIERZ

 

"Zintegrowana Modułowa Instalacja Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń dla kotłów typu WR"