Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Przedsięwzięcie

30.11.2020

 

"Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu"

Przedsięwzięcie

25-11-2020

                                BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 20,25 kWp NA DACHU BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 66/8 PRZY UL. 11 LISTOPADA 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Przedsięwzięcie

25.01.2019

 

"Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu"

Przedsięwzięcie

26-07-2018

ZMIERZ

 

"Zintegrowana Modułowa Instalacja Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń dla kotłów typu WR"

Przedsięwzięcie

26-09-2016

MODERNIZACJA SIECI TRADYCYJNEJ MAGISTRALNEJ NA PREIZOLOWANĄ W ULICY SZYDŁOWIECKA I SPÓŁDZIELCZA OD KOMORY K-94 DO BUDYNKU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZA 83 W SKARŻYSKU-KAMIENNA"

Przedsięwzięcie

26-09-2016

"LIKWIDACJA WĘZŁA GRUPOWEGO "KRASIŃSKIEGO" W SKARŻYSKU-KAMIENNA I ZASTĄPIENIE GO WĘZŁAMI INDYWIDUALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPLNEJ"

Przedsięwzięcie

“MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA KOTŁÓW WR-10 NR 1 I 3 W SOKÓŁCE”

Przedsięwzięcie

16.01.2015

„MODERNIZACJA WEZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ „SAMOPOMOC” W GRÓJCU

DOFINANSOWANA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE,

W FORMIE POŻYCZKI, W KWOCIE 576.250,00 ZŁ”

Przedsięwzięcie

13.07.2015

„PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH, WĘZŁÓW CIEPLNYCH WRAZ Z ICH MONITORINGIEM I REGULACJĄ NA OSIEDLU SŁOWACKIEGO, ORKANA I GÓRNICZEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ”

Przedsięwzięcie

13.07.2015

„WYMIANA MAGISTRALI CIEPLNEJ OD KOMORY K-74 DO K-67 PRZY SDH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ”