Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Informacja

Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do niżej wymienionych sieci wyniósł:

 

  • Od kwietnia 2017 roku, na terenie Ciepłowni w Sokółce oddano do użytkowania nową instalację podawania biomasy.
    W 2017 roku ilość zielonej energii wprowadzonej do sieci wyniosła: 34 %
  • Sieć ciepłownicza w pozostałych miastach: 0 %