Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Informacja

Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do niżej wymienionych sieci wyniósł:

 

Ilość zielonej energii wprowadzonej do sieci w poszczególnych miastach w 2020r:

  • Starachowice: 44% 
  • Sokółka: 41%
  • Pozostałe miasta: 0 %