Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Zmiana organizacji pracy w Spółce

2020-03-13

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, na postawie art. 2092 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie koronawirusa Prezes Celsium w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin wprowadza na okres od 13 marca 2020r. do odwołania zmiany organizacji pracy Celsium.

Wszystkich interesantów zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 41 252 89 80 bądź mailowego celsium@celsium.pl