Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Certyfikat Członkostwa w Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

23.11,2018

21 Listopada otrzymaliśmy oficjalny Certyfikat Członkostwa w Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Jest to ważny krok w rozwoju naszych spółek

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą organizacją otoczenia biznesu działającą w Województwie Świętokrzyskim, której celem jest podniesienie konkurencyjności polskich firm poprzez dostarczanie im wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych.

Członkostwo w SIPH daje nam wiele możliwości rozwoju, nawiązywania kontaktów gospodarczych, zbieranie, uzyskiwania bieżących informacji przydatnych w działalności naszych spółek oraz promowanie usług Celsium i Celsium serwis.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami SIPH:

http://www.siph.com.pl/pl/Aktualnosci/Lista/1784?fbclid=IwAR1rqfu-7g1CvmoXYOV6UF2_RVHUJrW-JkJ4nZO2WDj7S7v3QwMB_x7hshQ

https://www.facebook.com/StaropolskaIPH/photos/pcb.2249548501745966/2249547455079404/?type=3&theater&__xts__[0]=68.ARDxK_4HO5FkI9I7ecWcQlzNcUIhHSwP8YkiKqdyRe-j7ONtbb3ytiQ8n2lUMQ5LA1LzifVPLDRL8BupYACkuOAZF_q_XzzWAcGot09ZXZ0MEApGXMFgKqYWtAtHfyGiNshsw06j0iPkZ6jmLKHzs2L-uEYfyoFwAIbmLDL3Y3VSSsxZdyGEX1figkSeKW7bkYCpndQi2nCbB6mXuuduZJdcIZNRNJOxYNBo2J751NSUuG3HBaj2cqr5cLcG72RcUerxdjLRVhWUWXd2osfJ2cSr1u8rm9nEsrbbafsPTCMex8ZgjTbUI_DuD4YmbLFFGlNiIX5CCP2t1ICR08lZTjm4jA&__tn__=-UK-R